• n

  きょうよう - [共用]
  dùng chung sóng: 周波数共用
  dùng chung bơm kim tiêm: 注射針の共用
  tất cả chương trình cùng dùng chung số liệu: すべてのプログラムが同じデータを共用する

  Tin học

  さいにゅうかのう - [再入可能]
  パブリック

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X