• adv

  ふけつだんな - [ふ決断な]
  どうようする - [動揺する]
  ずるずる
  dùng dằng kéo dài thời hạn mãi: ~(と)約束の期限を延ばす

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X