• adj

  ゆうかん - [勇敢]
  ふてき - [不敵]
  そうれつ - [壮烈]
  ごうゆう - [剛勇]
  けなげ - [健気]
  những đứa con dũng cảm làm việc để giúp đỡ bố mẹ yếu đuối bệnh tật: 病弱な両親を助けて働く健気な子供たち
  ôi thật là một người dũng cảm: ああ健気な老者かな
  かかん - [果敢]
  dũng cảm kiên cường: 勇猛果敢だ
  quyết định dũng cảm đối với ~: ~に対する果敢な決断
  người dũng sĩ dũng cảm kiên cường: 勇猛果敢な闘士
  いさましい - [勇ましい]
  hành động dũng cảm: 勇ましい行為
  かんぜん - [敢然]
  đương đầu với khó khăn một cách dũng cảm: 敢然と困難に立ち向かう
  hy sinh một cách dũng cảm: 敢然と死につく
  nâng cao lòng dũng cảm để đương đầu với ~: ~に対抗して敢然と立ち上がる
  chiến đấu vượt qua với khó khăn một cách dũng cảm: 敢然と難にあたる
  きもったま - [肝っ玉]
  Người đàn ông dũng cảm: 肝っ玉の太い男
  Lòng dũng cảm là rất quan trọng, nó cũng giống như cơ bắp vậy, nó được rèn luyện, mài giũa nếu sử dụng thường xuyên: 勇気(肝っ玉)はとても大事であり、筋肉と同じで使うことによって鍛えられます
  ゆうき - [勇気]
  anh ta đã được tặng huy chương vì sự can đảm (dũng cảm) trong vụ hỏa hoạn: 火災時の勇気に対して、彼にメダルが授与された
  huân chương cho sự can đảm (dũng cảm): 勇気をたたえる勲章
  tượng trưng cho lòng dũng cảm (can đảm): 勇気の象徴

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X