• n

  プラス
  オス
  máy hoán chuyển cực dương âm: オス-メス変換器
  máy cực dương: オスの生殖器

  Kỹ thuật

  せい - [正]
  Category: 数学
  ポジチブ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X