• n

  ちじょうで - [地上で]
  ちか - [地下]
  Đào sâu 100 mét dưới lòng đất.: 地下 100 メートルまで掘る
  Họ được chôn dưới độ sâu 10 fít: 彼らは、地下10フィートの深さに埋葬された。
  アングラ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X