• exp

  ひょうてんか - [氷点下]
  Tốt hơn hết là bạn nên mặc áo ấm bởi vì nhiệt độ ở đây dưới không độ: 現地の気温は氷点下だから、暖かい服を持っていったほうがいい
  Vào thứ 7 ngày 13, nhiệt độ sẽ xuống dưới không độ và giữ ở mức đó cho tới ngày thứ hai: 13日の土曜日は、気温は氷点下にまで下がり、月曜日まで続くでしょう。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X