• conj

  はらにもつ - [腹にもつ]
  はい
  けおり - [毛織]
  ええ
  dạ , đây là sổ địa chỉ của tôi: ええ、はい、私のアドレス帳よ

  Kỹ thuật

  フェルト

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X