• n

  こたい - [固体]
  Thể rắn (dạng rắn), thể lỏng và thể khí là ba thể của vật chất: 固体、液体、気体が物質の三態だ
  Dạng rắn đồng chất: 均質固体
  Dạng rắn ở nhiệt độ cao: 高温固体
  Từ thể lỏng thay đổi (biến) thành thể rắn (dạng rắn): 液体から固体に変化する
  Tốc độ mà ở đó chất ở dạng rắn cũng giống như một chất
  こけい - [固形]
  Xà phòng bánh (ở dạng rắn): 固形せっけん
  kẹo ngọt rắn: 甘い固形のお菓子

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X