• v

  きょういくする - [教育する]
  dạy con tại nhà: 子どもを自宅で教育する
  おしえる - [教える]
  Tôi hiện đang dạy tiếng Nhật cho sinh viên người nước ngoài.: 私は外国人学生に日本語を教えています。
  Anh tôi đang dạy thêm cho một học sinh trung học.: 兄はアルバイトで中学生を教えている。
  Bà ấy dạy con gái tôi học piano.: 彼女は私の娘にピアノを教えている。
  きょういく - [教育]
  Quá trình dạy và học: 教育・学習プロセス

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X