• n

  くんれん - [訓練]
  くんれん - [訓練する]
  さとす - [諭す]
  dạy bảo ai điều tốt xấu: 事の善悪を(人)に諭す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X