• n

  ウムラウト
  Thêm dấu biến âm vào (nguyên âm): ウムラウト記号を付ける(母音に)
  thay đổi nguyên âm bằng các thanh dấu biến âm: ウムラウトで変化させる(母音を)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X