• n

  そくせき - [足跡]
  bố đúng là một nhà du lịch thực thụ, không chỗ nào ở Nhật Bản mà không có dấu chân của bố: 父は非常な旅行家,日本中足跡を印刷しないところはない
  あしがた - [足形] - [TÚC HÌNH]
  lấy dấu chân: 足形を取る
  あしがた - [足型] - [TÚC HÌNH]
  dấu chân lớn: 大きな足型
  あしあと - [足跡]
  dấu chân của quạ: カラスの足跡
  dấu chân trên cát: 砂に残った足跡
  để lại dấu chân của con người trên mặt trăng: 月面に足跡を残す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X