• n

  まる - [丸]
  đánh dấu chấm câu: ~を打つ
  ピリオド
  ピリ
  きり - [切り]

  Tin học

  くとうもじ - [句読文字]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X