• n

  こめじるし - [米印] - [MỄ ẤN]
  アステリスク
  アスタリスク
  được đánh dấu bằng dấu hoa thị: アスタリスクで示される
  đánh dấu hoa thị làm mật khẩu: パスワードのアスタリスクをタイプする
  xuất hiện như những dấu hoa thị trên màn hình: 画面上ではアスタリスクで表示される
  アスター

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X