• n

  パーレン
  かっこ - [括弧]
  ngoặc đóng: 閉じ括弧
  cho vào trong ngoặc: 括弧に入れて
  mở ngoặc: 括弧を開く
  đóng ngoặc: 括弧を閉じる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X