• n

  ひょうしき - [標識]
  なごり - [名残り] - [DANH TÀN]
  なごり - [名残]
  トレース
  こんせき - [痕跡]
  おもかげ - [面影]
  あと - [跡]
  vết máu đã biến thành mầu đen khô rơi vương vãi.: 乾いてどす黒く変色した血の飛び散り跡
  Sau khi uống bia còn lại trong ly vết bọt bia hình dây.: ビールを飲んだあとグラスに残るレース状の泡の跡

  Kỹ thuật

  サイン
  トレール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X