• n

  ペトロフード
  ペトローリアム
  ナフサ
  こうゆ - [鉱油]
  げんゆ - [原油]
  Dầu mỏ và các sản phẩm dầu lửa: 原油および石油製品
  Cung cấp ổn định dầu mỏ: 原油の安定した供給
  Nhu cầu ổn định của dầu mỏ: 原油の安定した需要
  Phân chia khoản lợi nhuận kiếm được từ việc bán tài nguyên dầu mỏ: 原油の資源権益を分配する
  Chúng tôi đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc vận chuyển dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X