• v

  ひをけす - [火を消す]
  はいぜつ - [廃絶する]
  Dập tắt chiến lược vũ khí hạt nhân được triển khai trong lãnh thổ của ai: 領土内に配備された戦略核兵器を廃絶する
  Dập tắt vũ khí hạt nhân khỏi thế giới.: 世界から核兵器を廃絶する
  かきけす - [かき消す]
  dập tắt những lời đồn đại về tài sản của ai: (人)の財産についての雑音をかき消す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X