• n

  かねんせい - [可燃性]
  tạt chất lỏng dễ cháy vào người khác: (人)に可燃性の液体を浴びせる
  gas dễ cháy: 可燃性ガス
  sản phẩm dễ cháy: 可燃性の製品
  chế phẩm hóa học dễ cháy: 可燃性化学製品

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X