• v

  ぼうしょく - [紡織]
  おる - [織る]
  ぼうせき - [紡績]
  Hiệp hội những nhà dệt sợi và sản xuất vải: 綿紡績および織布業者協会
  Công ty dệt bông sợi: 紡績会社

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X