• n

  めいしん - [迷信]
  いたんてき - [異端的]
  いたん - [異端]
  Một ý kiến dị đoan: 異端的な意見
  Khi ấy, ông đạo diễn đó bị coi là một người dị đoan.: 当時その映画監督は異端者扱いされた。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X