• n

  じゃどう - [邪道]
  じゃしゅう - [邪宗]
  じゃきょう - [邪教]
  いきょう - [異教]
  Việc không chấp nhận các giáo phái khác (dị giáo) là nguyên nhân gây ra nhiều cuộc chiến tranh trong lịch sử: 異教に対する不寛容さが、歴史上多くの戦争をもたらしてきた

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X