• v

  いどう - [移動する]
  con thuyền vũ trụ dịch chuyển từ một quỹ đạo này đến một quỹ đạo khác với lượng năng lượng tiêu hao nhỏ nhất: 最小のエネルギー消費で一つの軌道から別の軌道に移動する(宇宙船などが)
  Dịch chuyển từ nơi A đến nơi B : AからBへと移動する

  Kỹ thuật

  シフト
  トラベル

  Tin học

  けたいどう - [けた移動]
  けたおくり - [けた送り]
  シフト

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X