• n

  リズム
  ついで - [序で]
  nhân dịp này tôi xin có vài lời ~: ついでながら申し上げますが
  せつ - [節] - [TIẾT]
  すき - [隙]
  じき - [時機]
  さい - [際]
  Dịp này phải giải tán quốc hội.: この際国会が解散すべきだ。
  きっかけ - [切掛]
  きかい - [機会]
  cơ hội (dịp) cuối cùng để nhìn thấy ai đó: ~を見る最後の機会
  cơ hội (dịp) đặc biệt để ai đó gặp ai đó: (人)が(人)に会えるまた別の機会
  かかわる
  おり - [折]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X