• n

  こうき - [好機] - [HẢO CƠ]
  cơ hội tốt (dịp tốt) phải chộp lấy (tóm lấy, nắm bắt lấy): まさに捕らえるべき好機
  cơ hội tốt (dịp tốt) để viết ký sự: 記事にする好機
  cơ hội tốt (dịp tốt) để buôn bán: 商売の好機

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X