• v

  そう - [沿う]
  Con đường kéo dài chạy dọc theo sông: 川に沿って延べる道
  Tiến hành theo đúng phương châm đã quyết định: 既定方針に沿って行う
  Sống lựa theo đúng tình hình thời thế: 時勢に沿って生きる
  したがう - [従う]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X