• exp

  もちさる - [持ち去る]
  ひっこす - [引っ越す]
  うつす - [移す]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X