• Tin học

    ちょっこうしゅうはすうたじゅう - [直交周波数多重]
    ちょっこうしゅうはすうたじゅうへんちょう - [直交周波数多重変調]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X