• v

  きりはなす - [切り離す]
  あげる - [揚げる]
  dỡ hàng khỏi tầu: 船荷を~

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X