• n

  ようぐ - [用具]
  どうぐ - [道具]
  Máy nghe tai là một dụng cụ quan trọng đối với bác sỹ: 聴診器は医者にとっては大事な道具である。
  ツール
  こうぐ - [工具] - [CÔNG CỤ]
  công cụ (dụng cụ) đào lỗ: 穴開け工具
  công cụ (dụng cụ) cắt gốm: セラミック切削工具
  công cụ (dụng cụ) an toàn: 安全工具
  ぐ - [具]
  dụng cụ cắt kính: ガラス切り(具)
  dụng cụ nấu ăn: 調理器(具)
  dụng cụ bảo đảm chống tiếng ồn (gắn vào tai): 防音保護具(耳に付ける)
  キット
  きぐ - [器具]
  dụng cụ thể thao: 体操器具
  きかい - [器械]
  dụng cụ sử dụng bằng tay: 手用器械
  dụng cụ để chữa răng: 歯科医療器械
  cải tiến dụng cụ (công cụ): 器械を改良する

  Kỹ thuật

  インストルメント
  こうぐ - [工具]
  ツール
  デバイス
  はかり

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X