• v

    ねぎる - [値切る]
    かかくをかけあう - [価格をかけ合う]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X