• v

  よほう - [予報する]
  dự báo thời tiết: 天気を予報する
  よほう - [予報]
  よそく - [予測する]
  dự báo tốc độ tăng trưởng của thế giới là...%: _%の世界成長を予測する
  よそう - [予想する]

  Tin học

  けいかくひょうか - [計画評価]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X