• v

  よぼう - [予防する]
  よける - [避ける]
  ふせぐ - [防ぐ]

  Tin học

  スタンバイ
  たいき - [待機]
  バックアップ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X