• n, vs

  けんがく - [見学] - [kiến học]
  có thể dự thính lớp học này: このコースに見学できるかもしれません。
  体験入学 - [体験入学] - [thể nghiệm nhập học]
  tham dự thử (một khóa/lớp học)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X