• v

  よびをためる - [予備を貯める]
  ちょぞう - [貯蔵]
  ストックする

  Kỹ thuật

  リザーブ

  Tin học

  バックアップ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X