• n

  めいもく - [名目]
  giá trị danh nghĩa: 名目値
  めいぎ - [名義]
  な - [名]
  với danh nghĩa tự vệ che giấu âm mưu xâm lược: 自衛の名の下に侵略を図る

  Kỹ thuật

  こうしょう - [公称]
  よび - [呼び]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X