• n, exp

  あくめい - [悪名] - [ÁC DANH]
  あくみょう - [悪名] - [ÁC DANH]
  あくひょう - [悪評] - [ÁC BÌNH]
  danh tiếng xấu có thể làm giảm doanh thu: その悪評が売り上げを減らすかもしれない
  công ty mang (danh) tiếng xấu: 悪評のある企業
  người mang (danh) tiếng xấu : とかくの悪評のある人

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X