• n

  どうよう - [動揺]
  Tôi e rằng tin đồn đó sẽ gây ra sự dao động trong dư luận.: そいう噂は世論に動揺を与える恐れがある。
  こうてい - [高低] - [CAO ĐÊ]
  こうげ - [高下] - [CAO HẠ]
  あがりさがり - [上がり下がり] - [THƯỢNG HẠ]
  がたつく
  ぐらつく
  ý nghĩ lung lay (dao động): 考えがぐらつく
  たじろぐ
  どうよう - [動揺する]
  Khi nghe được thông báo ấy, anh ta đã dao động mạnh: その知らせを聞いて彼はひどく動揺した。
  Ngay cả khi phải đối mặt với hiểm nguy, anh ta cũng hoàn toàn không bị dao động.: 彼は危険に直面しても決して動揺しなかった。
  へんどう - [変動する]
  So với các loại thực phẩm khác giá rau quả có biến động rất lớn.: 野菜は他の食品に比べて価格の変動が激しい.
  Biến động theo sự biến đổi của xu hướng nền kinh tế.: 経済動向の変化につれて変動する
  ゆらぐ - [揺らぐ]
  ゆるぐ - [揺るぐ]

  Kỹ thuật

  フラッタ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X