• Kỹ thuật

    エンドミル
    Explanation: 外周面及び端面に切れ刃をもつシャンクタイプフライスの総称。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X