• n

  フォーラム
  とうろんかい - [討論会] - [THẢO LUẬN HỘI]
  えんだん - [演壇]
  Tôi rất kém khi đứng trên diễn đàn. (Tôi không giỏi nói trước mọi người).: 私は演壇に立つのは苦手なんです。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X