• v

  いいかえる - [言い換える]
  Diễn tả lại A thành B: AをBに言い換える
  Nói lại điều mà ai đó nói bằng một cách khác: (人)が言ったことを別の言葉で言い換える
  Diễn tả lại một cách dễ dàng: 易しく言い換える
  diễn tả lại bằng những từ ngữ dễ hiểu: ~を理解できる言葉で言い換える

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X