• n

  こうしん - [行進]
  Cuộc diễu hành hòa bình: 平和行進
  Cuộc diễu hành uy nghiêm: 厳粛な行進
  Cuộc diễu hành trên phố: 街頭行進
  Cuộc diễu hành theo trật tự: 管理行進
  Cuộc diễu hành nhằm phản đối: 抗議の行進
  Cuộc diễu hành nhằm phản đối bạo lực: 暴力反対のデモ行進
  あるきまわる - [歩き回る]
  こうしん - [行進する]
  Đoàn vận động viên Nhật Bản điễu hành tiến vào sân vận động.: 日本選手団は厳かに行進して入場した。
  ゆぎょうする - [遊行する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X