• n

  エミグラント
  người di cư Ailen: アイリッシュ・エミグラント
  いじゅう - [移住]
  たいひ - [退避する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X