• n, exp

  こうえいきぎょう - [公営企業] - [CÔNG DOANH XÍ NGHIỆP]
  Sự mắc nợ đang gia tăng ở khu vực các doanh nghiệp nhà nước (doanh nghiệp quốc doanh): 公営企業における膨張しつつある負債
  tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước (doanh nghiệp quốc doanh): 公営企業の民営化
  Tư nhân hóa một phần các doanh nghiệp nhà nước (doanh nghiệp quốc doanh): 公営

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X