• n

  ベースキャンプ
  へいえい - [兵営]
  バラック
  じんえい - [陣営]
  ぐんじん - [軍陣] - [QUÂN TRẬN]
  vệ sinh doanh trại: 軍陣衛生
  khoa ngoại của doanh trại: 軍陣外科

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X