• Kỹ thuật

  きしゃくざい - [希釈剤]
  Category: 塗装
  シンナー
  Category: 塗装
  Explanation: 塗料を薄めて塗装に合った粘度にする揮発性の溶剤

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X