• v

  ようにん - [容認]
  うけつける - [受け付ける]
  うけいれる - [受け入れる]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X