• adj

  ユニーク
  ゆいつ - [唯一]
  ゆいいつ - [唯一]
  người bạn thân duy nhất: 唯一の友人
  ばっかり
  のみ
  たんいつ - [単一]
  Kim cương được hình thành từ một nguyên tố duy nhất.: ダイアモンドは単一の元素から成る。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X