• adj

    おそらく - [恐らく]
    Mây đen kịt, e rằng sẽ có mưa.: 雲が真っ黒だから,恐らく雨になるだろう。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X