• v

  あっぱくする - [圧迫する]
  gây sức ép lên các tổ chức tín dụng: 金融機関を圧迫する
  ngành công nghiệp sợi nhân tạo đang gây sức ép, áp lực cho ngành sản xuất len sợi: 人工の織物がゆっくりと羊毛産業を圧迫している
  あっぱく - [圧迫する]
  gây sức ép lên các tổ chức tín dụng: 金融機関を圧迫する
  ngành công nghiệp sợi nhân tạo đang gây sức ép, áp lực cho ngành sản xuất len sợi: 人工の織物がゆっくりと羊毛産業を圧迫している

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X